Eduskuntavaalit 2019

Miksi olen ehdolla?

Maailma tarvitsee muutosta ja muutosvoimaa. Nuoret sukupolvet tulevat asumaan maapallolla kaikista pisimpään ja uhat kuten ilmastonmuutos ja globaali eriarvoistuminen vaikuttavat meihin kaikista eniten. Haluan olla päättäjä, joka ottaa ilmastonmuutoksen ja sosiaaliset ongelmat tosissaan. Pyrin kaikessa vaikuttamisessani katsomaan asioita laajemmin ja ajattelemaan ihmiskuntaa yhtenä isona porukkana. Yhdessä me voimme löytää ratkaisut ongelmiimme ja edetä ihmiskuntana eteenpäin. Alhaalla on enemmän vaaliteemoistani.

Ruoka ja ilmasto

Ilmastonmuutos on suurin uhka, jonka ihmiskunta tulee kohtamaan ja meidän kaikkien on oltava valmiita taistelemaan sitä vastaan. Jokaisen meistä on oltava valmiita tinkimään omasta elämäntyylistään ja tekemään ekologisempia valintoja. Tässä osiossa pyrin puhdasta energiantuotantoa, ekologista ruokaa, sekä tutkimusta ja teknologiaa.

Satsauksia uusiutuviin energianmuotoihin on tehtävä yhä enemmän. Tuuli-, aurinko- ja vesivoima, sekä bioenergia mahdollistavat siirtymisen puhtaaseen ja päästöttömään energian tuotantoon. Myös torium ydinenergian hyödyntäminen energiantuotannossa on kannatettava ajatus, sillä se on puhtaampaa kuin nykyinen uraniumiin pohjautuva ydinenergia. Myös kierrätystä ja kiertotaloutta on edistettävä entisestään.

Suomalaisten on nopealla tahdilla vähennettävä lihan ja maitotuotteiden kulutusta. Puhtaan kasvispainoitteisen lähiruoan suosiminen on jo suuri ympäristö ja ilmastoteko. Meillä on täällä pohjolassa paljon puhdasta metsää, joka on täynnä ruokaa. Marjastamisen, sienestämisen ja metsästämisen suosion kasvattaminen lisää ekologisen ruoan osuutta lautasillamme.

Tutkimus ja teknologia mahdollistavat meillä todella paljon. Seuraavilla hallituskausilla meidän on panostettava yhä enemmän varoja ja resursseja tutkimukseen. Meidän tulee kehittää ympäristöystävällisempiä tapoja tuottaa ruokaa, energiaa ja polttoaineita, jotta planeettamme pysyy elinkelpoisena. Yhdessä me pystymme siihen.

Kansainvälisyys

Ihmiset ovat yhä enemmän kosketuksissa toistensa kanssa ja kansainvälisyys on nykyajan ihmiselle arkipäivää. Globaalissa maailmassa on vielä paljon tehtävää ja kehitettävää, jotta voimme valjastaa globalisaation kaiken potentiaalin palvelemaan, jokaista ihmistä.

Kansainvälisillä järjestöillä on todella suuri toiminta potentiaali, mutta päättäjät eivät ole vielä pystyneet näkemään yhteistä etua. Nuoret ovat tässä avainasemassa. YK: päätöslauselman 2250 nuoret, rauha ja turvallisuus mukaan nuorten nostaminen päättäjiksi auttaa konfliktien ratkaisussa ja vie meitä askeleen lähemmäksi rauhaa.

Meidän on annettava yhä enemmän toimivaltaa ylikansallisille toimijoille kuten EU:lle ja YK:lle, jotta me voimme yhdessä valmistautua tuleviin uhkiin kuten ilmastonmuutokseen, pakolaisuuteen ja tiedevastaisuuteen.

Avaruuden valloittaminen on jo alkanut ja muutaman kymmenen vuoden päästä ihmiset ovat perustaneet siirtokunnan Marssiin. Meidän täytyy jo nyt ruveta miettimään pelisääntöjä ja lakeja avaruuden asuttamista ja hyödyntämistä koskien. Oma ajatteluni lähtee siitä, että avaruus täytyy säilyttää rauhallisena tieteelle omistettuna paikkana, jota me voimme hyödyntää tutkimukseen ja puhtaan energian tuotantoon.

Perustulo

Sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavien vuosian suurin haaste. Nykyisessä järjestelmässä ihmisiä joudutaan juoksuttamaan joka paikkaan, heidän täytyy itse selvittää mitä täytyy tehdä tuen saamiseksi. Nykyinen malli on todella vaikea selkoinen, byrokraattinen ja täynnä kannustinloukkuja. Työn vastaanottaminen ei ole kaikissa tilanteissa kannattavaa ja moni ihminen passivoituu.

Perustulo tarkoittaa yksinkertaisuudessaan tiettyä raha summaa, joka maksetaan täysin vastikkeettomasti kaikille kansalaisille. Sitä on kutsuttu myös kansalaispalkaksi. Perustulon avulla voidaan purkaa monimutkainen ja vaikeaselkoinen byrokratia viidakko. Työn vastaanottaminen tulee perustulon myötä aina kannattavaksi.

Jokainen ihminen ansaitsee mahdollisuuden toimeentuloon ja itsensä toteuttamiseen. Kenenkään ei tarvitse kokea nöyryytystä siitä, että sairastuu tai joutuu työttömäksi. Perustulon avulla jokaisen ihmisarvosta voidaan pitää huolta, ja ketään ei jätetä ulkopuolelle. Perustoimeentulo on hyvinvointiyhteiskunnan perusta ja jokaisen ihmisoikeus